HDF (high density fiberboard) – представляват плочи от дървесни влакна, изработени от фини дървесни частици, слепени със смола под въздействието на висока температура и налягане. Плочата е изцяло хомогенна, отличава се с особена плътност, гладкост и повърхност, която е по-твърда, сравнено с MDF плочите. Благодарение на своята гладкост и отлични възможности за обработка HDF подлежи на рязане, пробиване, боядисване или обработване по друг начин. Въпросният материал намира употреба основно за изграждане на основи на чекмеджета и гърбове на шкафове, интериорни врати, рекламни пана и т.н. Този материал се използва още и като суровина за производството на различни продукти като например ламиниран паркет.

Характеристиките на ХДФ най-общо могат да бъдат обобщени по следния начин:
– Лесни за обработка
– Висока стабилност
– Повишена плътност
– Гладка повърхност
– Подходящи за допълнителна обработка на повърхността (ламиниране, фолиране, фурнироване и др.)