OSB, или иначе казано плочите от ориентирани дървесни частици, са основен материал за работа в съвременната строителна индустрия. Произвеждат се на 100% от иглолистна дървесина, като дървесните частици са разположени в 3 напречно ориентирани един на друг слоя. Частиците са пресовани под действието на високо налягане и температура, а като добавка има свързваща смола. След производство предстои процес на изсушаване, вследствие на което се получава светла на цвят плоскост.
Голямата устойчивост на натиск, добрата напречна стабилност и приятната дървесна повърхност, осигуряват привлекателен външен вид, превръщайки OSB плочите в конкурентен материал с широко приложение.

OSB плочите на Кроношпан се използват само в суха среда, като намират приложение:
като декоративен материал; в производството на стелажи; като транспортна опаковка, а също така и при подови конструкции, стенни панели, окачени тавани и др.
Ние предлагаме OSB 2 и 3, като разликата между единия и другия тип плоскост е в гладкостта и устойчивостта на влага. OSB 2 e с по-груба повърхност и по-ниска влагоустойчивост, в сравнение с OSB 3.

В таблицата по-долу ще намерите предлаганите от нас продукти с цени, спрямо съответните дебелини.

2440/1220mm 9mm 10mm 11mm 15mm 18mm 22mm
OSB 2 22,49 лв/бр. 26,57 лв/бр. 35,58 лв/бр. 42,66 лв/бр. 52,17 лв/бр.
OSB 3 23,24 лв/бр. 25,10 лв/бр. 25,50 лв/бр. 36,76 лв/бр. 44,09 лв/бр. 53,89 лв/бр.